Voor schoon en lekker drinkwater

Aanbevolen links

Hier enige artikelen over schoon en vervuild water:

Filmpje van Masaru Emoto: https://www.youtube.com/watch?v=au4qx_l8KEU

 

“Verklaring van Amersfoort” : www.vechtstromen.nl

Water onder druk

 

Vereniging van waterbedrijven in Nederland: www.vewin.nl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu:

Geneesmiddelen en waterkwaliteit: https:\/\/www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/oktober/Geneesmiddelen_en_waterkwaliteit

Aanpak nieuwe verontreinigingen in drinkwater: https:\/\/www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2017/Aanpak_nieuwe_verontreinigingen_in_drinkwater_kan_transparanter

Geneesmiddelen in het milieu: https:\/\/www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Geneesmiddelen_in_het_milieu

Zoek verder op ‘drinkwater’